Ik heb een jongerenwoning. Wat betekent dat?

< Terug naar overzicht

Een jongerenwoning in De Aak zijn de wat kleinere woningen en liggen op de 4e, 5e en 6e verdieping van het complex. Deze jongerenwoningen hebben een oppervlakte van 23,5 m2, met uitzondering van drie woningen met een oppervlakte van 19,5 m2.

De jongerenwoningen zijn in beginsel voor jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 23 jaar. Je mag dus nog geen 23 jaar zijn om voor zo’n woning in aanmerking te komen. Maar er zijn nog meer voorwaarden. Zo moet je in dienstverband werkzaam zijn en een zodanig inkomen hebben dat het mogelijk is de huur elke maand te kunnen betalen. De jongerenwoningen zijn voor alleenstaanden gezien de beperkte oppervlakte van de woning.

De maximale huur voor een sociale jongerenwoning is €417,34 per maand, exclusief de servicekosten. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag je jaarinkomen niet hoger zijn dan €22.400,- per jaar.

De bewoners met een jongerenwoning mogen in de woning blijven wonen tot hij/zij 28 jaar oud is. De bewoner krijgt van de verhuurder een huurcontract voor maximaal 5 jaar met de mogelijkheid om nog met maximaal 2 jaar te verlengen. De verhuurder is niet verplicht om te verlengen en de bewoner dient bij de verlenging niet ouder te zijn dan 26 jaar. Daarnaast blijft de inschrijfduur behouden bij Woningnet voor de bewoner.

Mocht je in een jongerenwoning terecht komen vanaf 23 jaar, dan wordt de huur berekend op basis van de puntentelling van de woning.

Laatste update: juli 31, 2018